Din personliga information hanteras av oss, genom databehandlingssystem for att uppfylla dina onskemal (som inte kraver ditt medgivande) och aktiv i marknadsforing, reklam och overforing av informationsmaterial om sina tjanster och produkter som erbjuds av var organisation (vilket kraver ditt medgivande). Dataoverforingen ar inte obligatorisk, utan syftar till att tillfredsstalla dina onskemal. Dina uppgifter kan overforas till andra kontrollerade eller narstaende bolag, men far inte offentliggoras. Slutligen vill vi paminna er om att utova de rattigheter som anges i artikel 7 i koden for skydd av dina personuppgifter (tillgang, andring, borttagande, invandning mot den behandling av dina data, osv) som du For att kontakta den registeransvarige, genom att skriva till oss.